نظر مشتری

 • Summary
  خرید از چارچار رو پیشنهاد میکنم ، برخورد ها خیلی خوب بود و محصول دو روزه به دستم رسید
  <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/3123d9d59c3ff5a5bcccaf5eb1fd187b&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536' class='avatar avatar-70 photo' height='70' width='70' />
  سجاد, 16 مه
 • summary
  ممنون از چارچار ، ماگم امروز به دستم رسید ، امیدوارم همیشه موفق باشید
  <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/56175068fc490cc56ef4281556695576&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536' class='avatar avatar-70 photo' height='70' width='70' />
  علی, 16 مه